เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.50 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด(กรอ.) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. รายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเดือนธันวาคม 2563
2.โครงการเราชนะ และโครงการคนละครึ่ง (เก็บตกระยะที่ 2)
3. สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ"เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
5. ผลการดำเนินงานการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. "โครงการพื้นที่ปันสุข"
6. ข้อมูลรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
7. ผลการประเมินเมืองกีฬาและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดศรีสะเกษ
8. การบริหารจัดการค่าขนส่งในการหอมแดงออนไลน์ผ่านช่องทางระบบไปรษณีย์ไทย
โดยมี รก.หน.สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2