ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวั

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564 ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2