หารือ ข้อราชการ

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หารือ ข้อราชการ ร่วมกับ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง และติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง ในความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษาเขต 28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1,2,3 และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2