ตรวจเยี่ยม อำเภอไพรบึง พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหว

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิชัย� ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม อำเภอไพรบึง พร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 Agenda Sisaket รวมถึง นโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และ มาตรการการป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ (การเผาตอซัง เผาอ้อย ในพื้นที่) ณ ห้องประชุมอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง อำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2