ลงพื้นที่ติดตาม และชี้แจงการปฏิบัติราชการ

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตาม และชี้แจงการปฏิบัติราชการ โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
2. การขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
4. รับฟังปัญหาและความต้องการจาก อปท. และผู้นำท้องที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ปลัด อปท. ส่วนราชการระดับอำเภอ และกำนัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2