ลงพื้นที่ติดตามและร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินบร

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามและร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษหน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนในการพักผ่อนและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายการพัฒนาเมืองกีฬา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไปในอนาคต
โดยมีธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย ตลอดจนภาคประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษหน่วยบริการอุทุมพร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2