ร่วมให้กำลังใจแก่ทีมจิตอาสาในการเดินทางไปช่วยปฏิบัติงานระหว่

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้กำลังใจแก่ทีมจิตอาสาในการเดินทางไปช่วยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 คน ดังนี้
1. แพทย์หญิงจรรยพร เพ็งนรพัฒน์ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. นายสุริยา แก้วภูมิแห่ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
3. นางคมเนตร สกุลธนศักดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางสาวชนัญชิตา ชื่นจำปา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ศรีระเริญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6. นายรังสรรค์ คำคาวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7. นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์ ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ
โดยจะเป็นทีม MERT ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปร่วมสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ จำนวน 3 เครื่องให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ
โดยมี นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เข้าร่วมให้กำลังใจ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2