ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑
โดยมีนายอำเภอขุขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมต้อนรับดังกล่าวด้วย ในการนี้ได้ร่วมรับชมวีดีทัศน์นำเสนอข้อมูลของสถานศึกษาและชมการแสดงโขนขุขันธ์ของน้องนักเรียนอนุบาลตอนพระรามตามกวางและการแสดงโขนขุขันธ์ของชุมนุมโขนขุขันธ์อนุบาลศรีประชานุกูล ณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2