ออกติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษจังหวัดสะ

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด” เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ โดยกำหนดติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย ในการนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา การเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านบริหารจัดการขยะครบวงจรต่อไป
โดยมี ปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภออุทุมพรพิสัย พัฒนาการจังหวัด หน.สนง.ปภ.จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ องค์กรเอกชน นายก อบต.ปะอาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ วัดบ้านฮ่อง ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2