ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และร่วมพิจารณาการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ "ศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2