ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพร

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2