เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแก้ไขปัญห

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดทำ ป่าชุมชนบ้านเห็นอุ้ม ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2