พิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๖๔ ออกติดตามประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่นในรอบปี
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล ส่วนราชการในอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ผลงาน นายอิศรา ราษฎร์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลส้มป่อยอำเภอราษีไศล ผู้รับการประเมินดังกล่าว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2