เป็นประธานการมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ราย เด็กชายนัทวัฒน์ จังอินทร์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 16 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ มอบสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว
โดยมีนายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทน พมจ. ผู้ปกครองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้กำลังใจ ณ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2