เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น "จังหวัดสะอาด เปลี่ยนเพื่ออะไรๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ" ครั้งที่ 1/2564 โดยรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณา ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 และการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดศรีสะเกษ
2. มาตรการจัดการขยะ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่
3. รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล (บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
4. การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในปี พ.ศ.2564
5. การมอบหมายหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
6. การกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
โดยมี ปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รกท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2