ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพร

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.20 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2