เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศ

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยร่วมกับกรมการปกครอง ตามโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านผู้ปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้สนับสนุนปัจจัยช่วยเหลือ มีอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอวังหิน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอกันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ
ได้เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบโครงการ โคกหนองนา โมเดล ในบริเวณที่ว่าการอำเภอวังหิน โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอวังหิน นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนนายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวอำเภอวังหินเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2