เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณ

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา รุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย 102 คน จากพื้นที่อำเภอราษีไศล ปรางค์กู่ โพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอศิลาลาด ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ บ้านเตาเหล็ก ม.10 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2