เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวั

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2564 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการกำหนดจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดลงทะเบียนไทยชนะ-หมอชนะ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด โดยมี ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2