ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่รับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 22.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่รับผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ณ ศูนย์รับรายงานตัวผู้เดินทาง มาจากต่างประเทศ และพื้นที่เสี่ยง ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมอบหมายให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน 3 ราย ซึ่งผ่านการกักตัว 14 วันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จากสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine : SQ) โดยรถคันหมายเลขทะเบียน 33-0694 กทม.
ทั้งนี้ ได้นำส่ง ณ ศูนย์รับรายงานตัวฯ โดยรายงานตัวด้วยเอกสารและหนังสือรับรองตามมาตรการที่กำหนด เจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมาย ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ สักประวัติด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งจัดรถของรัฐนำส่งกลับถึงภูมิลำเนา เพื่อเป็นอำนวยความสะดวก และหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงด้านต่างๆ โดยการประสานงานกับอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุนหาญ ให้รับทราบและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2