ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและบังค

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบ ข้าราชฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อปท. อปพร. และ อสม. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน มาตรการป้องกัน และ สกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนด ตามนัยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ข้อ 10 และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558
2. เข้มงวดต่อเนื่องในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ คัดกรองประชาชน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน
ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. และเจ้าหน้าที่ร่วมให้กำลังใจ ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2