เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจั

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดศรีสะเกษ ปีการเพาะปลูก 2563/64 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าวเปลือกที่ชนะการประกวดประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 4 รางวัล และประเภทกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร จำนวน 3 รางวัล เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนสมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2