เป็นประธานการประชุมพิจารณกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการคว

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมพิจารณกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรณีจังหวัด) จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2