เป็นผู้แทนในพิธีรับมอบบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ประจำปี 2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนในพิธีรับมอบบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านทับทิมสยาม 06 และ 07
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุขันธ์ นายอำเภอขุนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ปลัดอำเภอขุขันธ์ ปลัดอำเภอขุนหาญ ร่วมในพิธี ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2