ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไ

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุม และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2. การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. แผนการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
4. การแก้ไขปัญหา หมอก ควัน ไฟป่า และ ฝุ่น PM 2.5
5. การปลูกป่า สร้างฝาย และการกระจายน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
6. การจัดสรรที่กินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)
7. การขออนุญาตการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่
8. การขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้า
9. การติดตามสถานการณ์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมี นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรักษ์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2