เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่ดำเนินการและกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2