เป็นประธานในพิธีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเ

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนทุนพระราชทานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 26 ทุน โดยนักเรียนทุนพระราชทานดังกล่าว ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าจากการที่บิดา หรือ มารดา เสียชีวิตจากเหตุการณ์วาตภัย และอุทกภัย นักเรียนที่เรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 จำนวน 315 ผืน
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอไพรบึง นายอำเภอพยุห์ นายอำเภอเมืองจันทร์ จิตอาสา 904 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2