เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมาย จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง และอำเภอศรีรัตนะ จำนวนทั้งสิ้น 2,500 ผืน เพื่อมอบให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในการนี้ ได้ร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนของประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่พระราชทาน จำนวน 100 กล่อง ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จ.ศก.(ท) ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการนายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ นายอำเภอขุนหาญ นายอำเภอภูสิงห์ นายอำเภอศรีรัตนะ และนายอำเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอกันทรลักษ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 สาธารณสุข อสม. แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2