ออกตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมกรณีก

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมและรับฟังแผนปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเวชภัณฑ์
2. การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
3. การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม
4. การประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้กับประชาชน
โดยได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมี ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ และบุคลากรของโรงพยาบาลศรีสะเกษ รายงานแผนปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2