ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ จุดตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ จุดตรวจฯประกอบด้วย ๒ อำเภอ ดังนี้
๑. อำเภอกันทรลักษ์
๑.๑ จุดตรวจแยกบ้านจาน
๑.๒ จุดตรวจบ้านถนนวิหาร
๑.๓ จุดตรวจสี่แยกบ้านโดนเอาว์
โดยมีนายปวิช รัตนวาลย์ ปลัดอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ ผกก.สภ. กันทรลักษ์ สาธารสุขอำเภอกันทรลักษ์ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจดังกล่าวต้อนรับและรายงานผล
๒. อำเภอขุนหาญ
๒.๑ จุดตรวจโพธิ์กระสัง
๒ ๒.หน้าวัดสำโรงเกียรติ
โดยมีนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ผกก.สภ.ขุนหาญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจดังกล่าวให้การต้อนรับและรายงานผล ในการนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กำชับมาตรการในการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด โควิด -19 ตามข้อสั่งการของจังหวัดและเชิญชวนให้ใช้แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"และ"ไทยชนะ "เพื่อคัดกรองประเมินความเสี่ยงของผู้เดินทางผ่านจุดตรวจด้วย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2