ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.50 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจคัดกรองและบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวัง การคัดกรองคัดกรองประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดมาจากพื้นที่เสี่ยง การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 D=เว้นระยะห่าง M=สวมหน้ากากอนามัย H=ล้างมือบ่อยๆ T=ตรวจวัดอุณหภูมิ T=ติดตั้ง/สแกนแอปพริเคชั่นไทยชนะ รวมทั้งห้ามมิให้ลักลอบเล่นการพนันโดยเด็ดขาด ณ จุดตรวจตู้ยามเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2