ออกตรวจเยี่ยมด่านโควิด จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ ห้วยทับทัน/ปรางค

วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมด่านโควิด จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ ห้วยทับทัน/ปรางค์กู่/ขุขันธ์ ผลการตรวจพบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง ฉีดเจลล้างมือ สอบถามการเดินทาง บันทึกข้อมูล เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้แนะนำทุกด่าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางโหลดแอป หมอชนะ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2