มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรี

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ (ประเด็นท่องเที่ยว & เมืองกีฬา) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1) การยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “ผามออีแดง” เช่น การพัฒนาจุดชมวิว จุดกางเต้น ฯลฯ ตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์
2) การปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อ.อุทุมพรพิสัย และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้านการคมนาคม
3) การคัดเลือกเส้นทางคมนาคมในการปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4) การปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานขาว-สะพานดำ , หนองกุดหวาย , ลานออดหลอด
5) การสร้างพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
ทั่งนี้ ให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการ เสนอ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภายในสิ้นเดือนมกราคม 2564 โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษที่ 1,2 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และรักษาการนายอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2