ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและบังค

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แยกนาตำบล อำเภอภูสิงห์ พบ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พร้อมฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อปท. และ อปพร. อสม. อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน มาตรการป้องกัน และ สกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนด ตามนัยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ข้อ 10 และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558
2. เข้มงวดต่อเนื่องในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่ คัดกรองประชาชน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน
ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องดื่มและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ สาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ รองผู้กำกับ สภ.ภูสิงห์ นายกอบต.ไพรพัฒนา กำนันตำบลไพรพัฒนา ร่วมให้กำลังใจ ณ จุดตรวจแยกนาตำบล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2