ตรวจเยี่ยม ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและบังคับใช้มาตรการเ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดกรองและบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โดยมีนายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอโนนคูณ ผู้กำกับการ สภ.โนนคูณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้การต้อนรับและรายงานเหตุการณ์ปกติ
ในการนี้ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และกำชับข้อสั่งการของจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดสกัด คัดกรอง ป้องกัน COVID-19 อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2