เป็นประธานประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดตั้งวัดบ้านกะวัน

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดตั้งวัดบ้านกะวัน อำเภอน้ำเกลี้ยงซึ่งได้มีประเด็นร้องเรียนมาที่คณะกรรมการยุติธรรมจังหวัดจึงได้เชิญหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องมาหารือแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2