ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ

วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 17.00 – 19.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ดังนี้
1. เวลา 17.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
2. เวลา 18.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
3. เวลา 18.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
4. เวลา 19.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้เน้นย้ำให้ทุกจุดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายด้านการจราจรพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศดธ.จ.ศก. นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน สารวัตรทหาร ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพปร. ชรบ. และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2