ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ

วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ดังนี้
1. เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจสามแยกหนองคูน้อย ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
2. เวลา 10.10 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจสามแยกบ้านสบาย ต.รุ่งระวี อ.นำ้เกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
3. เวลา 10.40 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจหน้า อบต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
4. เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจตรงข้ามร้านเพชรลำภู สี่แยกกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
5. เวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจตู้ยามบุญชัย ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
6. เวลา 12.10 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจหลักหน้าห้างเทสโก้โลตัส ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
7. เวลา 12.40 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจหน้า อบต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โดยได้เน้นย้ำให้ทุกจุดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายด้านการจราจรพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2