ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 12.30 – 19.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ดังนี้
1. เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
3. เวลา 14.30 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตู้ยามโพธิ์-ไพร ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
4. เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนแยกการช่าง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. เวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6. เวลา 17.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้เน้นย้ำให้ทุกจุดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายด้านการจราจรพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พี่น้องประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศดธ.จ.ศก. นายอำเภอพยุห์ นายอำเภอไพรบึง นายอำเภอขุนหาญ รักษาการนายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอศรีรัตนะ สาธารณสุขอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน กรมทหารพรานที่ 23 ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพปร. ชรบ. และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจ ณ อำเภอพยุห์ อำเภอไพรบึง อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2