เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เพื่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกู่ ในการนี้นางมัลลิกา เกษกุล รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วย
โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับและทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2