เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและส่งมอบอาคารเรียนมุฑิตาร

วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและส่งมอบอาคารเรียนมุฑิตารมณ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยการร่วมมือของชาวบ้านหนองไผ่ ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน งบประมาณรวม 1,450,000 บาท เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ และพระภิกษุสงฆ์ ร่วมในพิธี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา อสม. ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชน ร่วมในกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2