เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ เป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยให้อำเภอรายงานผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อีกด้วย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๔

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2