เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเห

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ในการประชุมดังกล่าวได้ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยให้อำเภอรายงานผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น ๔

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2