ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจติดตามงาน โซนที่ 3 (อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน และอำเภออุทุมพรพิสัย) ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2