เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่อ

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการของบุคลากร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุคต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
โดยมีนางสาววรรณา บุดดีสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.สุรินทร์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วิทยากร และเครือข่ายอาสาสมัครความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2