ให้การต้อนรับ

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off 3 หมอ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ดูแล ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จังหวัดศรีสะเกษ” เพื่อยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงมุ่งเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว) ด้วยหลักการ “เข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง” ซึ่งครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสภาพ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบบริการ และเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 ให้กับพี่น้องประชาชนทุก ๆ คน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ บุลคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อสม.จังหวัดศรีสะเกษ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2