เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ จำนวน 4 รูป ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 3 รูป เจ้าคณะอำเภอ 1 รูป และรองเจ้าคณะอำเภอ 1 รูป โดยมีพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดโพธิ์น้อย ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2