ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาล

วันที่ ๒๕ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยมีพลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีและมีนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนกอ.รมน.จ.ศรีสะเกษ ผู้แทนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และมูลนิธิต่างๆเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2