เป็นประธานในพิธีปิดและพิธีมอบรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตโลก

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดและพิธีมอบรางวัลการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
โดยมี ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผอ.สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ว่าที่ร้อยตรีนรภัทร แย้มสรวล ผอ.กลุ่มเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดประกวดฯ แขกผู้มีเกียรติ และนักดนตรีผู้เข้าร่วมประกวด ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2