เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเรียนดี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเรียนดี และช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น ในการนี้ ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเรียนดี ซึ่งมีกองทุนทั้งหมด 166 กองทุน มีนักเรียนผู้ได้รับทุนจำนวน 568 คน (รวมเป็นเงินจำนวน 881,000 บาท)
โดยมี นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้มีอุปการะคุณ คณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2